Wat zegt wat we eten over onze stemming?

De rommelige relatie tussen hoe we ons voelen en wat we eten

Elk dier wordt rustiger wanneer ze een maaltijd hebben gegeten. ZeĀ  zijn dan gelijk uit de strijd om te overleven. Elk dier, dat betekent dus ook mensen.

Honger maakt dieren alert en prikkelbaar, wat verklaart waarom gezinnen altijd vechten over waar ze heen zullen gaan voor hun avondeten. Deze emotionele reactie stimuleert de dieren om voedsel te vinden. Het is dus eigenlijk gewoon overleven.

Maar dit alles is alleen in de breedste, meest basale manier aan te duiden: eten is goed, niet eten is dood. De details van de relatie tussen voedingsmiddelen en stemmingen zijn een beetje tegenstrijdig en veel ingewikkelder dan dit.

Waar we meestal aan denken als we emotioneel eten, is een specifiek soort eten. Emotie-eten heeft een hoog gehalte aan suiker, vet en koolhydraten en is vooral vaak ongezond voedsel als een omgangsmechanisme voor deze leegte in je emotie. In feite is ’emotioneel eten’ een veel bredere term.

“We eten voor een verscheidenheid aan emoties en we eten in een verscheidenheid aan verschillende omstandigheden die op hun beurt verbonden zijn met emoties,” zegt Meryl Gardner, marketing professor aan de Universiteit van Delaware.

Gardner was de voornaamste auteur bij een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Consumer Psychology. Deze studie keek naar voedselkeuze en stemming, en voegde meer achtergrond informatie toe aan een vrij uitgebreid onderzoek dat al bestaat op de wisselwerking tussen stemmingen en voedingsmiddelen.

Er lijkt een consistent verband tussen negatieve emoties en ongezond voedsel. Minder duidelijk is door welke voedingsmiddelen we worden aangetrokken wanneer we in een positieve stemming verkeren.

Er lijkt een duidelijke, redelijk consistente verbinding tussen negatieve emoties en ongezond voedsel te zijn, hoewel er individuele variaties zijn voor wat voor soort snack mensen willen. In een slechte stemming hebben mensen de neiging om naar de koekjespot, de snoepzak of de snoeplade te graaien. Maar wat weten we over het voedsel waar we naar snakken wanneer we ons top voelen?

Een studie uit 1992 en een studie uit 2002 (een voor vrouwen, een voor mannen) toonden aan dat vreugde leidde tot een toenemend verbruik van overmatig voedsel. Een meer recente studie uit 2013 in Appetite getiteld “Happy Eating: de onderschatte rol van overeating in een positieve stemming” wijst op het potentieel voor een verhoogd verbruik (in dit geval chips en chocolade) als we ons goed voelen.

Ander onderzoek zegt juist het tegenovergestelde. Dat we de suiker- en koolhydraten-rush meer gelukkig zullen maken en we er dus meer naar grijpen in onze ongelukkige stemmingen. In 2010 vonden onderzoekers dat mensen in een positieve stemming meer kans hebben om druiven boven chocolade te kiezen dan die in een neutrale stemming.

Een andere studie biedt een kwalificatie, het vinden van mensen die gezond eten zouden kiezen als ze het gevoel hadden dat hun goede stemming zou gaan wisselen. Ze voelden zich nu goed maar zouden dan toch meer naar ongezond eten kunnen kijken om dat geluk te kunnen behouden.

Gardner’s studie vond ook een verband tussen negatieve stemmingen en ongezond eten, positieve stemmingen en gezonde voeding, maar zij en haar team introduceerden ook het element van tijd in de vergelijking.

Zij hadden deelnemers aan het denken gezet over hun toekomst en lieten ze nadenken door ze hun huidige woonplaats of een eventuele toekomstige woonplaats te beschrijven. Zij vonden dat, ongeacht de stemming, op lange termijn, toekomstgericht denken leidde tot gezondere keuzes.

“Als je in een goede stemming bent, neem je een langetermijnperspectief,” zegt Gardner. “U ziet het bos, niet de bomen … Als u op de korte termijn geconcentreerd bent, als u naar wat voor uw neus ligt kijkt, reageert u met wat u een snel genoegen zal geven. En dat wordt erg geactiveerd door slechte stemmingen. Maar we kunnen dat bevechten.”

Dr. Leigh Gibson, een professor psychologie aan de Universiteit van Roehampton in Londen, is het er niet mee eens, hoewel hij zegt dat hij deze resultaten interessant vindt. “Ik weet niet zeker dat dit de manier is waarop mensen normaal gesproken hun dagelijkse eten zullen kiezen,” zegt hij. “Voor gewoon gedrag zoals eten, is er een intentie-gedragskloof. We hebben al deze prachtige bedoelingen, maar als het erop aan komt, worden we blootgesteld aan energie-rijke levensmiddelen wanneer we onze honger mee stillen.”

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de meesten van ons de tijd zouden nemen om onze toekomstige huizen voor onszelf te beschrijven alvorens te beslissen of we een pizza of een salade zouden nemen voor de lunch. En zoals eerder vermeld, is er weinig consensus over wat we normaal gesproken willen wanneer we gelukkig zijn.

“Gezond eten is een modern ding dat we nu nodig hebben omdat we zo lang leven. U kunt bijna zeggen dat de standaard comfort is om te eten.”

Een deel van de reden waarom het door onze stemmingen lijkt te komen is dat onze emoties ons zelden naar gezonde voeding brengen, zegt Gibson. Dat voor veel van de mensengeschiedenis, energie-rijke levensmiddelen, of wat we nu comfortvoedsel noemen, het ideale eten waren. We waren druk in de weer op het land of op het strijdveld, en we moesten voldoende energie binnen krijgen om aan ons dagelijks verbruik te kunnen voldoen. Energie-rijk eten was er niet veel dus moesten we het innemen bij elke kans die we kregen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *